Ne aramıştınız?

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

40 yıldan beri, Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Tuncel ÇAYLI yönetiminde faaliyet gösteren Özel YAŞAM LABORATUVARI ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. İsmet YÜKSEK yönetiminde faaliyette olan Özel YÜKSEL TANI LABORATUVARI’nın 15.06.2023 tarihinde “Özel YAŞAM TANI LABORATUVARI” adı altında birleşerek kurulmuş bir tanı laboratuvarıdır.

MİSYONUMUZ ve VİZYONUMUZ:

  • Testlerde iç ve dış kalite kontrolleri ile , sürekli iyileştirme sağlamak,
  • Laboratuvar testlerinin  uluslararası kabul görmüş hedefler ve tolere edilebilir hata hudutları içerisinde üretilmesini sağlamak,
  • Test sonuçlarının doğruluğunu, güvenirliliğini ve tekrarlanabilirliğini sağlamak için;
    • Kesin ve doğru  sonuç veren metotları uygulamak,
    • Uluslararası geçerliliği olan kalibratör ve kontrol materyalleri kullanmak,
  • Uygunsuzlukları kayıt altına almak, takip etmek ve iyileştirme fırsatı sağlamak,
  • Çalışanlarımızın , prosedürleri öğrenmeleri için periyodik eğitimler  uygulamak.
  • Laboratuvar uzmanları tarafından, gerektiğinde klinisyene bilgilendirme yapmak, öneri ve görüş almak
× Canlı Destek